Газкомфорт официален  представител на    vailant_logo
Уважаеми клиенти,
Благодарим, че се доверихте на нас и сте клиенти на “Газкомфорт” и ползвате газови уреди Vаillant . Основна наша цел в работата е и за в бъдеще да оправдаваме Вашето доверие и да се стремим към 100 процента  доволни клиенти.   Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите няколко минути да попълните настоящата анкета. Информацията, която ще получим от Вас, ние ще използваме за подобряване на  обслужването и развитие на продуктите и услугите, които Ви предлагаме. Не се колебайте, да напишете Вашите впечатления и мнение, както и откровено да споделите с нас Вашите оплаквания или забележки. Анкетата е анонимна, освен в случаите, когато Вие искате да напишете лично Вашето име и адрес.  

Благодарим  Ви за отделеното време!
Искрено Ваш,
Eкипът на  “Газкомфорт” 


1.
Ползвам уред Vаillaнт модел:  

/Изберете какъв – Двуконтурен, едноконтурен с бойлер Vaillant, едноконтурен с друг бойлер /какъв/, едноконтурен без бойлер/ 
  Период на употреба на уреда:
   
                                                                   
   2. До колко уредът удоволетворява Вашите изисквания за комфорт на отоплението и топлата вода във Вашето жилище?

/моля да отговорите конкретно за уредите, не за цените на /моля да отговорите конкретно за уредите, не за цените на природния газ/

3. Как бихти оценили работа на екипа на “Газкомфорт” при закупуването на вашия уред?


4.
За периода на ползване на вашия уред, налагало ли се е да ползвате сервиза на “Газкомфорт”  и колко пъти приблизително?


5. Как бихти оценили работа на сервиза на “Газкомфорт”?


6.
При изтичането на гаранцията на Вашия уред, бихте ли заплатили 180 лв абонамент на година, което ви покрива изцяло, както труда така и разервните части при необходимост от извършване на сервиз?
 

 7. Ако се наложи да си купувате отново газов уред, бихте ли си купили пак Vаillant или бихте ли го препоръчали на Ваши близки?


8. В процеса на газифициране  на жилището Ви или  от както ползвате природен газ, основно сте  недоволни от :
    /моля,  отбележете всичко, от което сте недоволни и номерирайте по приоритет /1-6/.
  - най-малко-              +най-много+
от сложната процедура по газификацията
от високата цена на газификацията
от дейността  на фирмата, изградила инсталацията ми
от уреда ми Vаillant
от  високата цена на природния газ
от сервиза на Газкомфорт

от друго


9. Какво най-много Ви притеснява при ползването на Вашия уред Vаillant и при ползване на услугите на “ Газкомфорт”
/моля,  отбележете всичко, от което ви притеснява и номерирайте по приоритет /1-6/.                                                                        
  - най-малко-              +най-много+
уредът ми шуми
според мен уредът ми не е ефективен
не съм доволен(a) от топлата вода 
не съм доволен от сервиза
трудно се свързвам с “Газкомфорт”
друго10. Моля напишете по-долу всичко, което желаете и смятате за важно като препоръка към нас.
Moля, въведете Вашите лични данни:


Име:                Фамилия                                


E-mail:            телефон / GSM: